เพราะอุตสาหกรรมเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ

เด็กช่างวัด จึงมุ่งเน้นสาระความรู้ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในโรงงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระบบอัตโนมัติในโรงงาน วาล์วและคอนโทรลวาล์ว ระบบไฟฟ้าโรงงาน ระบบการผลิตและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม ความรู้ทางด้านงานช่างในโรงงาน เทรนด์แห่งอนาคตในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยนำเสนอออกมาแบบเข้าใจง่ายและสามารถเข้าถึงทุกคน ทั้งในรูปแบบคลิปวิดีโอ บทความ รูปภาพ เสียง และโซเชียลมีเดีย

เกี่ยวกับ เด็กช่างวัด

สื่อออนไลน์ที่นำเสนอความรู้ข่าวสารด้านเครื่องมือวัด ระบบควบคุม ระบบออโตเมชัน ระบบการผลิตและการบำรุงรักษา รวมถึงรีวิวสินค้าอุตสาหกรรม