คอร์สฟรี : แนะแนว การเรียนและเส้นทางอาชีพ สาขาวิศวกรรมการวัดคุม

โดย เด็กช่างวัด หมวดหมู่: Instrument
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

การบรรยายในหัวข้อ “วิศวกรการวัดคุม เตรียมตัวอย่างไร”

ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 1 ก.พ. 65 โดย คุณพรรณเชษฐ์ พวงนาค ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัด เจ้าของเพจ เด็กช่างวัด

เนื้อหาของคอร์ส

การบรรยายในหัวข้อ “วิศวกรการวัดคุม เตรียมตัวอย่างไร”
ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 1 ก.พ. 65 โดย คุณพรรณเชษฐ์ พวงนาค ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัด เจ้าของเพจ เด็กช่างวัด

  • วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรการวัดคุม เตรียมตัวอย่างไร
    01:36:57

Want to receive push notifications for all major on-site activities?