เริ่มต้นการอ่านแบบ P&ID (How to read P&ID)

โดย เด็กช่างวัด หมวดหมู่: Piping
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

แบบ P&ID (piping and instrumentation diagram) มีใช้แทบจะทุกโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบ่งบอกไลน์ท่อและอุปกรณ์ต่อพ่วงในกระบวนการผลิตต่างๆ แต่เมื่อไม่มีประสบการณ์การอ่านแบบ P&ID อาจจะเกิดการไม่เข้าใจ ไม่รู้จะเริ่มต้นการอ่านอย่างไรเพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตของโรงงานนั้นๆ

คอร์สนี้จะช่วยให้เข้าใจ และทราบถึงวิธีการที่จะอ่านแบบ P&ID อธิบายอย่างง่าย แบ่งบทเรียนให้เข้าใจง่าย และมีตัวอย่างแบบ P&ID ในการฝึกอ่าน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดการทำงาน
  • เพื่อเข้าใจการทำงานของกระบวนการในโรงงาน
  • เพื่อให้เข้าใจสัญลักษณ์แต่ละที่นำมาใช้ในแบบ P&ID

เนื้อหาของคอร์ส

วิธีดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน

  • วิธีดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
    00:41

แบบ P&ID คืออะไร และองค์ประกอบของเอกสาร P&ID

เรียนรู้สัญลักษณ์ท่อ Piping Symbols

เรียนรู้สัญลักษณ์วาล์วอุตสาหกรรม Valve Symbols

เรียนรู้สัญลักษณ์อุปกรณ์อื่นๆ Piping Equipment Symbols

เรียนรู้สัญลักษณ์ทางเครื่องมือวัด Instrument Symbols

การอ่านตัวอย่างแบบ P&ID

ขั้นตอนตั้งค่าชื่อ-นามสกุล เพื่อออกใบประกาศณียบัตร

Want to receive push notifications for all major on-site activities?