เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Process Instrument)

โดย เด็กช่างวัด หมวดหมู่: Instrument
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (Process Instrument)

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการวัด
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
 • เครื่องมือวัดความดัน
 • เครื่องวัดการไหล
 • เครื่องมือวัดระดับ
 • วาล์วควบคุมพื้นฐาน
 • เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

เนื้อหาของคอร์ส

วิธีการดาวน์โหลดเอกสารและขั้นตอนการใบประกาศณียบัตร

 • วิธีดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
  00:41
 • วิธีการตั้งค่าชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ข้อมูลไปแสดงบนใบประกาศณียบัตร
  01:39
 • วิธีการขอใบประกาศณียบัตร
  01:24

เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

เครื่องมือวัดความดัน

เครื่องมือวัดระดับ

เครื่องมือวัดการไหล

เครื่องมือวัดตรวจจับตำแหน่ง

เนื้อหาเพิ่มเติม สำหรับงานเครื่องมือวัด

แบบประเมินหลังเรียน

Want to receive push notifications for all major on-site activities?